O naszym centrum zdrowia

Jesteśmy poradnią zdrowia psychicznego oferującą pomoc psychiatryczną oraz psychologiczną dla osób dorosłych i dzieci. Na wstępie diagnozujemy, a następnie proponujemy właściwe formy postępowania dla każdego pacjenta. Zakres naszych usług obejmuje m.in. wykonywanie testów psychologicznych, psychoterapię, poradnictwo psychologiczne, wsparcie kryzysowe, a także farmakoterapię zaburzeń psychicznych. Oferujemy profesjonalne wsparcie dla pacjentów dorosłych, nastoletnich i dziecięcych z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychotycznymi, uzależnianiami i konsekwencjami nadużywania substancji psychoaktywnych, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pacjentów z ADHD/ADD, zaburzeniami zachowania, pacjentów w kryzysie związanym z wypaleniem zawodowym lub utratą pracy, pacjentów po rozpadzie związku, stracie bliskiej osoby. Jesteśmy otwarci na osoby LGBTQ+, osoby różnych wyznań, narodowości w tym dla pacjentów z Ukrainy, osoby z niepełnosprawnościami (placówka jest dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Warto kontaktować się z naszą rejestracją, aby zaadresować rodzaj potrzebnego wsparcia do konkretnego specjalisty.