Leczenie depresji lekoopornej

Leczenie depresji lekoopornej w Centrum Zdrowia Mentala polega na innowacyjnej metodzie farmakoterapii polegającej na podaniu niedawno opatentowanego leku w formie donosowej na miejscu w placówce. Do leczenia kwalifikuje lekarz psychiatra po spełnieniu warunków w postaci udokumentowanego niepowodzenia leczenia depresji w przeszłości za pomocą co najmniej dwóch leków z grupy SSRI lub SNRI. Każdorazowo poprzez pomiar ciśnienia lekarz nadzoruje samopoczucie po otrzymaniu dawki preparatu. Podanie leku jest bezbolesne i odbywa się w pierwszym miesiącu 2 razy w tygodniu, w drugim miesiącu 1 raz w tygodniu, a od trzeciego miesiąca 1 raz na 2 tygodnie. Co tydzień skuteczność leczenia ewaluowana jest za pomocą skal do oceny nasilenia objawów depresyjnych. Po więcej szczegółów prosimy o skontaktowanie się z naszą Rejestracją.