Diagnostyka autyzmu

ADOS- 2 to protokół obserwacji objawów autyzmu, określany jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie. Podczas badania diagnosta proponuje dziecku/dorosłemu kilkanaście wspólnych aktywności i tematów rozmowy. ADOS-2 pomaga zdiagnozować spektrum autyzmu u dzieci od 12 miesiąca życia, ale także u młodzieży i u dorosłych.

Jak wygląda proces diagnozy ADOS-2?

Ocena wstępna:

  • Proces rozpoczyna się od spotkania rodziców lub opiekunów ze specjalistą. W czasie tej wizyty dokładnie omawia się obawy i trudności, z którymi boryka się dziecko. Specjalista dokonuje przeglądu historii medycznej, w tym rozwoju dziecka, aby zaobserwować, czy występują pewne cechy charakterystyczne spektrum autyzmu.
  • Rodzice lub opiekunowie są poproszeni o wypełnienie kwestionariuszy i ankiety dotyczących zachowania dziecka. Te informacje dostarczają dodatkowych danych  na temat obserwowanych objawów, zarówno w domu, jak i w innych środowiskach.

Proces oceny wstępnej trwa ok. 60 minut. Warto pamiętać, aby na czas trwania wywiadu zapewnić dziecku opiekę w poczekalni, ponieważ wywiad specjalisty z rodzicem/opiekunem odbywa się bez obecności dziecka.

Obserwacja i ocena:
Głównym elementem diagnozy ADOS-2 jest obserwacja bezpośrednia zachowania dziecka przez przeszkolonego specjalistę. ADOS-2 zawiera różnorodne zadania i scenariusze, które pozwalają ocenić umiejętności społeczne, komunikacyjne, interakcje społeczne i ograniczenia związane z autyzmem. Zadania mogą obejmować zabawy z zabawkami, prośby o wspólną zabawę, komunikację werbalną i niewerbalną, jak również inne zachowania związane z autyzmem.

Proces obserwacji i oceny trwa ok. 60 minut. Może być on rozdzielony na dwa osobne spotkania, w zależności od kondycji dziecka badanego.

Wnioski i diagnoza:
Na podstawie analizy wyników, Specjaliści sporządzają opinię w zależności od stwierdzonych objawów. Opinia zostaje omówiona na ostatnim spotkaniu ze specjalistami.

Ważne jest, aby pamiętać, że diagnoza autyzmu powinna być kompleksowym procesem, a diagnozę powinien postawić lekarz psychiatra po przekazaniu wystawionej opinii opartej na badaniu. Oprócz ADOS-2, inne narzędzia oceny i testy psychologiczne mogą być używane w celu uzyskania pełniejszego obrazu zachowania i funkcjonowania dziecka. Diagnoza autyzmu jest kluczowym krokiem w zapewnieniu odpowiednich interwencji i wsparcia dla dziecka oraz jego rodziny.