Diagnostyka ADHD i ADD

Test DIVA-5 to narzędzie diagnostyczne służące do oceny objawów zespołu zaburzeń deficytu uwagi z nadpobudliwością (ADHD) u dorosłych oraz dzieci.

Proces badania testem DIVA-5 składa się z kilku etapów:

Konsultacja i wstępna ocena:
Pierwszym krokiem jest umówienie się na konsultację z psychologiem klinicznym, który przeprowadza badanie ADHD u dorosłych i dzieci.

Wywiad kliniczny:
Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu klinicznego z wykwalifikowanym specjalistą. W ramach tego wywiadu zostaną zadane pytania dotyczące objawów ADHD, zarówno aktualnych, jak i historycznych, a także jak te objawy wpływają na codzienne życie i funkcjonowanie pacjenta.

Badanie testem DIVA-5:
W tej fazie badania przeprowadza się formalną ocenę testem DIVA-5. Specjalista użyje strukturalnego wywiadu z pacjentem, który zawiera szereg pytań dotyczących różnych obszarów związanych z ADHD, takich jak uwaga, impulsywność, nadpobudliwość, problemy z organizacją i planowaniem, czy trudności w utrzymywaniu uwagi. Badacz może też poprosić pacjenta o przyniesienie do wizyty informacji od innych osób bliskich, które mogą potwierdzić obserwowane objawy.

Postawienie diagnozy i rekomendacje:
Na podstawie zebranych danych i analizy, specjalista będzie w stanie postawić diagnozę ADHD u dorosłego lub wykluczyć to zaburzenie. Jeśli diagnoza zostanie postawiona, specjalista może zaproponować odpowiednie podejście terapeutyczne lub dalsze badania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Po otrzymaniu opinii po badaniu jest możliwość postawienia oficjalnej diagnozy i leczenia farmakologicznego przez lekarza psychiatrę.
Warto podkreślić, że badanie ADHD u dorosłych jest procesem, który wymaga profesjonalnej oceny i diagnozy. Jeśli masz podejrzenia dotyczące ADHD lub chciałbyś przeprowadzić badanie testem DIVA-5 skonsultuj się z psychologiem lub psychoterapeutą, którzy mają doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu ADHD u dorosłych i dzieci.