Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to proces, w którym pacjent spotyka się z psychologiem w gabinecie terapeutycznym. Podczas takiej konsultacji psycholog przeprowadza wywiad, analizuje problemy i trudności pacjenta oraz oferuje wsparcie emocjonalne i poradnictwo psychologiczne. Konsultacja psychologiczna zapewnia bezpośredni kontakt, co umożliwia głębsze zrozumienie pacjenta. Pozwala to również na obserwację niewerbalnych sygnałów, które mogą być istotne dla procesu diagnostycznego i psychologicznego. Jest to forma spotkania, która umożliwia pacjentowi bezpośrednią interakcję i budowanie relacji
z psychologiem.