Monika Pietrusiak-Chmura

Monika Pietrusiak-Chmura

Edukacja i doświadczenie:

- biolog, a z pasji towarzysz dzieciom w drodze ku harmonijnemu rozwojowi,
- logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- posiada dużą wiedzę i praktykę z zakresu wspierania całościowego rozwoju dzieci. Pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- prowadzi diagnozę procesów integracji sensorycznej, diagnozę logopedyczną, diagnozę zburzeń ze spektrum autyzmu (ADOS-2),
- jest Promotorem Dobrego Startu Dziecka – wspiera rodziców maluszków, od pierwszych dni życia do 12 m.ż. Podczas prowadzenia terapii dopasowuje metodę do dziecka. Podczas zajęć, które dla dziecka są po prostu zabawą, wykorzystuje wszechstronne oddziaływania terapeutyczne,
- stałe podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach. Obecnie uzupełnia swoje kompetencje studiując psychologię na Collegium Humanum we Wrocławiu,
W swoim życiu żyje zgodnie z zasadą work- life- balance. Interesuje się zagadnieniami życia człowieka na przestrzeni dziejów.

Zapisów dokonać można za pomocą:
📞 666 621 687
📩 [email protected]
🖥️ www.mentala.pl