Karolina Gawryś

Dr n. med. Karolina Gawryś jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia lekarskie ukończyła z wyróżnieniem.
- obecnie pracuje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym z Pododdziałem Detoksykacji Milickiego Centrum Medycznego i realizuje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii,
- w 2020 roku uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
- stypendystka w ramach rocznego programiu wymiany studentów ERASMUS - Padwa, Włochy,
- autorka i współautorka prac naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz plakatów i prezentacji przedstawionych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych,
- brała udział jako badacz w uczelnianych, krajowych oraz międzynarodowych grantach naukowych (m. In. OVOCURA, PURE),
- w swojej pracy skupia się na całościowym podejściu do pacjenta i dostosowaniu terapii do indywidualnych potrzeb. Ponadto zwraca uwagę na budowanie dobrej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa w trakcie wizyty,
- z racji doświadczenia w pracy z osobami przyjmującymi wiele leków (2 lata pracy w oddziale chorób wewnętrznych) zwraca szczególną uwagę na możliwe interakcje pomiędzy poszczególnymi substancjami celem dobrania optymalnej farmakoterapii do danej sytuacji klinicznej,
- podnosząc swoje kompetencje regularnie bierze udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
Poza pracą aktywnie spędza czas ze swoimi dziećmi pomagając im w odkrywaniu i rozwijaniu ciekawości świata.

Zapisów dokonać można za pomocą:
📞 666 621 687
📩 [email protected]
🖥️ www.mentala.pl